arjo-bariatric-nurse-patient-hygiene banner.jpg

Bariatrisk hygienepleie

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Verdighet i hverdagen − dusj og toalettbesøk

Håndteringen av hygienebehov hos overvektige pasienter kan være en stor utfordring for en effektiv bariatrisk omsorg. Hvis ingen egnede løsninger er tilgjengelige, kan pleierne måtte benytte passive løsninger som bekkener og sengebad. Det kan sette både den ergonomiske effektiviteten og pasientens verdighet og sikkerhet i fare. Våre bariatriske hygieneløsninger er utformet for å forbedre livskvaliteten, verdigheten og komforten for overvektige pasienter. De skaper en ergonomisk plattform for pleieren ved assisterte dusj- og toalettbesøk for pasienter som veier opptil 320 kg (705 lb).

Se våre produkter