You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Optimering av helseinstitusjoner

Vår filosofi – Positive Åtte

Vi baserer arbeidet vårt på vår Positive Åtte-filosofi, som tar utgangspunkt i kombinasjonen av miljø, utstyr og pleiekunnskaper. Filosofien visualiserer de potensielle positive virkningene for både pleier og beboer som følge av bedre mobilitet. Ved å sikre tilstrekkelig plass maksimerer man mulighetene for å velge riktig utstyr og bruke riktige arbeidsteknikker, noe som i sin tur skaper optimale arbeidsforhold for pleiere og pasienter. Dette forbedrer hele pleieprosessen, og resultatet er mer fornøyde, sunnere og mer mobile beboere og pasienter.
Vår metode – Mobilitetsgalleriet

Vi har utviklet Mobilitetsgalleriet, et validert verktøy for risikoevaluering basert på fem ulike karakterer med ulike nivåer av funksjonell mobilitet; fra helt mobile og selvhjulpne personer (Albert) til personer som er helt sengeliggende (Emma) i alfabetisk rekkefølge fra A til E. Basert på disse fem karakterene har vi spesifisert funksjonelle områder som tar hensyn til anbefalt utstyr for hvert mobilitetsnivå og pleiernes arbeidsmiljø.

Resultatene er reelle

Arjos kliniske konsulenttjenester i USA har hjulpet mer enn 800 institusjoner. Gjennomsnittlig reduksjon i pasienthåndteringsskader på 78 %. Data på fil.

Arjos veiledning for arkitekter og planleggere

Registrer deg her