Optimising_Care_Facilties_2135x600.jpg

Optimering av helseinstitusjoner

Vår filosofi – Positive Åtte

Vi baserer arbeidet vårt på vår Positive Åtte-filosofi, som tar utgangspunkt i kombinasjonen av miljø, utstyr og pleiekunnskaper. Filosofien visualiserer de potensielle positive virkningene for både pleier og beboer som følge av bedre mobilitet. Ved å sikre tilstrekkelig plass maksimerer man mulighetene for å velge riktig utstyr og bruke riktige arbeidsteknikker, noe som i sin tur skaper optimale arbeidsforhold for pleiere og pasienter. Dette forbedrer hele pleieprosessen, og resultatet er mer fornøyde, sunnere og mer mobile beboere og pasienter.
Vår metode – Mobilitetsgalleriet

Vi har utviklet Mobilitetsgalleriet, et validert verktøy for risikoevaluering basert på fem ulike karakterer med ulike nivåer av funksjonell mobilitet; fra helt mobile og selvhjulpne personer (Albert) til personer som er helt sengeliggende (Emma) i alfabetisk rekkefølge fra A til E. Basert på disse fem karakterene har vi spesifisert funksjonelle områder som tar hensyn til anbefalt utstyr for hvert mobilitetsnivå og pleiernes arbeidsmiljø.

Resultatene er reelle

Arjos kliniske konsulenttjenester i USA har hjulpet mer enn 800 institusjoner. Gjennomsnittlig reduksjon i pasienthåndteringsskader på 78 %. Data på fil.

Arjos veiledning for arkitekter og planleggere

Registrer deg her