You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Betydningen av tilstrekkelig plass

Planlegging av en helseinstitusjon

Dette handler om å planlegge for fremtiden, og det påvirker både effektiviteten og arbeidsmiljøet for pleierne.

Som beskrevet i vår Positive Åtte-filosofi kan riktig miljø, riktig utstyr og riktige pleiekunnskaper skape en kjedereaksjon av fordeler som gir bedre pleie med mer mobile beboere, færre arbeidsrelaterte personskader og bedre økonomiske resultater.
Planleggingen må ta hensyn til mobilitetsnivået hos alle beboere for å skape et pleiemiljø som fungerer for Albert, som er selvhjulpen, Carl, som trenger mye støtte og stimulans, og Emma, som er helt pleietrengende. For å støtte dere i planleggingen og utformingen av helseinstitusjoner har vi utviklet en rekke punkter, som situasjonstilpassede plasskrav, svingradier og fullstendige romkonsepter og layouteksempler, som er tilgjengelige i Arjo-veiledningen for arkitekter og planleggere.

Arjos veiledning for arkitekter og planleggere

Registrer deg her