You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo10236_2135x600.jpg

Korrigerende vedlikehold

Våre dyktige serviceteknikere hjelper dere å redusere driftsforstyrrelser med utstyret, og er bare en telefonsamtale unna.

•Reparasjoner på stedet og feilsøking utført av kvalifiserte Arjo-serviceteknikere.

•Prioritert respons fra lokalt baserte teknikere.

•Vi leverer kun originale deler direkte fra Arjo.

•Alle reparasjoner blir dokumentert som støtte til samsvarsprosesser.