You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Trykksårforebygging hos bariatriske pasienter

Se våre produkter

Forbedret pleie for utsatte hudområder

Forbedre pleie og beskyttelse av ømtålig hud med spesialiserte madrasser for overvektige pasienter med økt risiko for hudskader.

Grunnet væskeretensjon og dårlig sirkulasjon lider overvektige pasienter ofte av ekstra følsom hud, noe som gjør dem mer utsatt for trykkskader og hudrifter. For å bidra til å redusere risikoen anbefales egnede madrasser i retningslinjene fra ekspertorganer som European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP).1

Vi tilbyr et utvalg av madrasser og løsninger for styring av mikroklima som skal bidra til bedre pleie av overvektige pasienter med økt risiko for hudskader.

Litteratur:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No. 1.