You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrisk sykehusseng

arjo-citadelplus-bariatric-555x555.jpg

Et sikkert og verdig omsorgsmiljø for overvektige pasienter

Våre sykehussenger er konstruert for å oppfylle overvektige pasienters spesifikke behov, og vi har satt sikkerhet, komfort og verdighet i første rekke. Våre senger er egnet for pasienter som veier opptil 454 kg (1000 lb), og kan brukes sammen med forskjellige terapeutiske madrasser for ubevegelige og alvorlig syke, overvektige pasienter.

Se våre produkter