You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-instructions-for-use.jpg

Be om tidligere versjoner av bruksanvisningen

Den gjeldende versjonen av bruksanvisningen for produktene er tilgjengelig og kan lastes ned fra nettstedet for det aktuelle produktet.

Hvis du trenger en tidligere versjon av bruksanvisningen for et produkt, kan du bestille den her.

Jeg samtykker til at de innsendte opplysningene blir lagret og behandlet i samsvar med Arjos personvernregler, slik at Arjo kan besvare forespørselen. Informasjonen blir lagret og behandlet i samsvar med våre personvernregler.