You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Kompatibilitet

Støtte til dine samsvarsforpliktelser

Hos Arjo er kundesikkerhet vår største prioritet. Derfor forplikter vi oss til å følge alle gjeldende lokale og internasjonale bestemmelser, i tillegg til kontinuerlig forbedring og kvalitetsovervåking.

  • Alt vårt service- og vedlikeholdsarbeid blir dokumentert for å sikre sporbarhet og støtte til samsvarsprosesser.
  • Alt vedlikehold og alle reparasjoner utføres av opplærte og kvalifiserte serviceteknikere.
  • Vi følger en feilrapporteringsprosess på tvers av hele organisasjonen for å sikre fortsatt forbedring og kvalitetsovervåking av produktene våre.