You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex-nurse-elderly man - patient-banner2.jpg

Yrkesrelaterte skader

Medical Bed Room Solution Flip canvas full bleed.jpg

Medisinske senger

Arjo Bariatric Solutions Banner.jpg

Bariatriske løsninger

arjo-male-nurse-madresscover-skiniq-banner.jpg

Forebygging av trykksår

Våre løsninger

Vi bidrar til å skape sikrere og mer effektive helse- og sykepleiemiljøer. Vi tilbyr et sortiment av løsninger for å møte de nye og stadig skiftende utfordringene i dagens akutt- og langtidspleie, fra pasienthåndtering og mobilisering til hygiene og forebygging av trykksår.