Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Ład korporacyjny / Komisja nominacyjna

Komisja nominacyjna

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które odbyło się dn. 30 sierpnia 2017 r., podjęło decyzję w sprawie instrukcji dla komisji nominacyjnej działającej w Arjo, która będzie obowiązywać do odwołania. W skład komisji nominacyjnej przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem wchodzą przedstawiciele pięciu największych akcjonariuszy pod względem liczby głosów zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Euroclear na dzień 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie, przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych oraz prezes rady dyrektorów, który m.in. zwołuje pierwsze posiedzenie komisji nominacyjnej. Przewodniczącym komisji nominacyjnej zostaje członek komisji reprezentujący największego pod względem liczby głosów akcjonariusza.

W skład komisji nominacyjnej Arjo na walne zgromadzenie w 2018 r. wchodzą: Carl Bennet reprezentujący spółkę Carl Bennet AB, Per Colleen reprezentujący Czwarty Szwedzki Fundusz Emerytalny, Marianne Nilsson reprezentująca Swedbank Robur, Maria de Geer reprezentująca akcjonariuszy mniejszościowych oraz prezes rady dyrektorów Johan Malmquist.

Składanie wniosków

Akcjonariusze, którzy chcieliby złożyć wniosek do komisji nominacyjnej, mogą się skontaktować z komisją nominacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Arjo AB: Nomination Committee Hans Michelsensgatan 10 SE-211 20 Malmö Szwecja
Wyślij wiadomość e-mail do komisji nominacyjnej

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt