Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / Produkty / Profilaktyka odleżyn / Uwodnienie Podnaskórkowe (SEM)

profilaktyka odleżyn

Skaner Provizio SEM

Skaner Provizio SEM zapewnia obiektywną i anatomicznie specyficzną ocenę ryzyka wystąpienia odleżyn 5 dni*¹ wcześniej niż ocena wizualna, niezależnie od odcienia skóry². Daje to możliwość wprowadzenia odpowiedniej strategii profilaktyki w celu zminimalizowania występowania odleżyn.

Provizio SEM Scanner (39)

Skontaktuj się z nami aby poznać nasze rozwiązania

Poznaj skaner Provizio SEM i zobacz, w jaki sposób pomaga on w procesie prewencji odleżyn.

Udowodniono, że przyczynia się do znacznego zmniejszenia częstości występowania odleżyn w różnych środowiskach opieki zdrowotnej

47%

 

w warunkach hospicyjnych​³

90%​

(średnia ważona)​

w warunkach intensywnej opieki⁴

86%

 

w ośrodkach opieki długoterminowej⁵

Uznane w najnowszych międzynarodowych wytycznych EPUAP-NPIAP-PPPIA⁶

Zalecenie 2.6

 

„Należy rozważyć zastosowanie urządzenia do pomiaru uwodnienia podnaskórkowego jako uzupełnienia rutynowej klinicznej oceny skóry”


(Siła dowodu = B2; Siła rekomendacji ↔)

 

Zalecenie 2.7

 

„Podczas oceny skóry o wysokiej zawartości pigmentów, rozważ ocenę uwodnienia podnaskórkowego jako ważną strategię wspomagającą”


(Siła dowodu = B2; Siła rekomendacji ↑)

 

Badania dot. uwodnienia podnaskórkowego (SEM)

Podwyższone poziomy SEM są biomarkerem wczesnych uszkodzeń tkanek, które mogą prowadzić do powstawania odleżyn. SEM można zidentyfikować poprzez ocenę biopojemności tkanki. Ta nieinwazyjna technologia umożliwia wczesną i obiektywną ocenę zwiększonego ryzyka wystąpienia odleżyn, umożliwiając podjęcie zdecydowanych działań w celu zminimalizowania częstości występowania odleżyn oraz pomagając zmniejszyć ogólne koszty oraz czas leczenia.
Science of SEM image

Dowiedz się więcej o roli uwodnienia podnaskórkowego (SEM) w powstawaniu odleżyn​

Pobierz podsumowanie badań klinicznych.

Provizio SEM Scanner (60)

Skaner Provizio® SEM

Na stronie produktu można znaleźć specyfikacje, materiały do pobrania oraz więcej informacji.

Wczesna i ukierunkowana interwencja jest podstawą

Nasze rozwiązania w zakresie profilaktyki odleżyn pomagają wyznaczać nowy standard doskonałości klinicznej poprzez:

• zapewnienie wczesnej, obiektywnej i anatomicznie specyficznej oceny ryzyka
• umożliwienie kompleksowych rozwiązań wspierających zindywidualizowane działania
• poprawę jakości wyników klinicznych

Arjo.AtmosAir Velaris 9000X Enterprise (3).tif

Oferta Arjo w profilaktyce odleżyn

Oferujemy rozwiązania przeznaczone do profilaktyki odleżyn takie jak materace zmiennociśnieniowe, urządzenia do zarządzania mikroklimatem czy skaner Provizio SEM dla wszystkich środowisk opiekuńczych.

Auralis (43)

Dołącz do naszej listy mailingowej

Aby otrzymywać aktualne informacje na temat dowodów klinicznych, case studies, webinariów prowadzonych przez liderów branży oraz więcej informacji na temat profilaktyki odleżyn we wszystkich warunkach opieki.

*Mediana

Prawa autorskie, znaki towarowe i logotypy są własnością intelektualną firmy Bruin Biometrics LLC, co obejmuje również poniższe: Skaner Provizio® SEM oraz SEM Scanner®. Nie wolno używać ani powielać materiałów chronionych prawem autorskim Bruin Biometrics LLCs bez pisemnej zgody Bruin Biometrics LLCs.

Technik Arjo pomaga klientowi

Jesteśmy do dyspozycji!

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Chętnie pomożemy.