You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

_NJ_8678.jpg

Poznaj naszych pracowników

Anna Jakimczyk

Dyrektor 
Dział Projektów 

„Zaczynałam w Arjo w 2008 roku jako specjalista ds. logistyki. Te lata spędzone w firmie pozwoliły mi poznać ją od tzw. podszewki, poznać dobrze procesy, być świadkiem zachodzących zmian. Myślę, że zdobywanie doświadczenia od podstawowego szczebla daje mi szerszą perspektywę - łatwiej mi wspierać zespół i zrozumieć ich codzienne wyzwania."  

Adam Roznerski

Młodszy Inżynier Konstruktor
Dział Inżynierii 

„R&D to miejsce, gdzie można w pełni rozwijać swoje umiejętności inżynierskie. Marzenie każdego inżyniera. Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu i w ten sposób tworzyć i rozwijać nasze produkty. "  

Hanna Grześkowiak

Brygadzista Produkcji
Dział Produkcji 

„Pracę rozpoczęłam na stanowisku operator produkcji. Dzięki temu, że firma organizuje dla nas często różnego rodzaju szkolenia stale poszerzam swoje kompetencje zawodowe. Po kilku latach awansowałam na stanowisko brygadzisty. Tutaj mam jeszcze większe możliwości rozwoju zawodowego." 

Tomasz Chamioła

Główny Technolog 
Dział Inżynierii

„Lubię pracę zróżnicowaną, wymagającą i twórczą. Taką, w której w zależności od potrzeb mogę realizować się w różnych rolach od kierownika projektu przez lidera zespołu do projektanta lub inżyniera procesu. Dużo satysfakcji daje mi świadomość, że moja praca ma bezpośrednie przełożenie na wyniki naszej firmy i wpływa na jakość opieki medycznej klientów."  

Dagna Sarzyńska

Starszy Specjalista ds. Jakości i Reklamacji Wyrobów Medycznych
Dział Reklamacji i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych

„Praca w firmie, dla której ważna jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) oraz bycie częścią tej koncepcji jest dla mnie powodem do dumy i motorem napędowym do dalszych działań. Wszyscy, którzy przyczyniają się do wspierania tej idei swoim zaangażowaniem pomagają tym najbardziej potrzebującym. W Arjo staramy się pomagać i dzielić tym, co mamy."  

Damian Michalski

Kierownik Produkcji 
Dział Produkcji 

„Z Arjo jestem związany od początku firmy, czyli od 2006 roku. Pracowałem wówczas na stanowisku operatora produkcji na linii montażu łóżek. Potem zostałem brygadzistą, liderem, a obecnie zarządzam obszarem produkcji łóżek medycznych, podnośników i sterylizatorów. Dla mnie Arjo to firma, która daje poczucie bezpieczeństwa, daje możliwość rozwoju i awansu."  

Bartłomiej Kornaszewski

Dyrektor Generalny
Arjo Polska 

„Elastyczny czas pracy, który z powodzeniem od lat funkcjonuje w Arjo, daje mi możliwość lepszej organizacji czasu jaki spędzam z rodziną. Codziennie rano mogę, bez większego pośpiechu, odwieźć swoje córki do szkoły."

Agnieszka Godlewska

HR Biznes Partner
Dział Personalny 

„Moją największą pasją są i zawsze byli ludzie, dlatego od początku z Arjo było mi po drodze. Trafiłam do organizacji, dla której współpraca i współodpowiedzialność są ważne, gdzie dba się o rozwój pracowników, a to, że mogę mieć w tym swój udział, jest dla mnie największą nagrodą."

Kamil Rachowski

Kierownik Inżynierii Produktu
Dział Inżynierii 

„Kultura Arjo jest nastawiona na ciągłe doskonalenie, gdzie najdrobniejsze usprawnienia inicjowane przez któregokolwiek z naszych pracowników nie przechodzą bez echa. Tak duże zaangażowanie koleżanek i kolegów w rozwój naszego wspólnego miejsca pracy daje ogromną motywację do działania i satysfakcję z bycia częścią zespołu Arjo."