Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Praca / Nasza kultura
Arjo.Our-Culture.Banner.jpg

Nasza kultura

Nasz cel

Wszystko co robimy, robimy z myślą o ludziach. Potrzeby i wyzwania naszych klientów są tym, co nas inspiruje i motywuje. Nasz personel zaś jest bijącym sercem naszej organizacji. Dążymy do zapewnienia klientom jak najlepszych wyników, które na co dzień stanowią spełnienie naszej obietnicy. Dla nas liczy się nie tylko to, co robimy, ale także jak to robimy. Podejście to opiera się na czterech elementach naszej kultury:
Arjo-About-Us-two-persons-talking-bakground.jpg

Różnorodność i integracja

W Arjo postrzegamy różnorodność jako siłę napędową innowacji, czynnik pozwalający zrozumieć różne potrzeby rynku i katalizator naszego globalnego wzrostu. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, które definiuje integracja rozumiana jako akceptacja i uszanowanie różnorodności, aby wspólnie maksymalizować nasz potencjał, wykorzystując mocne strony wszystkich uczestników.
Arjo-two-guys-having-a-conversation-800x500px.jpg

Wspólna wygrana

Naszym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie prawdziwej kultury współpracy z silną, ukierunkowaną ambicją i jasnymi kryteriami sukcesu — kultury, w której każdy członek naszego zespołu jest upoważniony do podejmowania decyzji na odpowiednim poziomie i szybko dostosowuje się do potrzeb naszych klientów i interesariuszy, jak również do zmian w globalnym otoczeniu rynkowym.
Arjo-About-Us-Whiteboard.jpg

Styl przywództwa

Jako firma myśląca globalnie ze szwedzkim dziedzictwem wierzymy, że nasza kultura przywództwa ma fundamentalne znaczenie dla naszych sukcesów w przyszłości. W Arjo definiuje się to poprzez aktywny rozwój pracowników, przejmowanie odpowiedzialności, bycie widocznym i utrzymywanie kontaktu z innymi, dawanie przykładu, otwartość i dostępność.
ima15418.jpg

Nasze podstawowe wartości

We wszystkim, co robimy, przestrzegamy pięciu podstawowych wartości naszej kultury, którymi są: Pasja, Współpraca, Otwartość, Doskonałość i Odpowiedzialność. Najsilniejszą z nich jest nasza pasja, zakorzeniona we wrodzonym pragnieniu poprawy zdrowia i samopoczucia innych. Niezmiennie przestrzegamy tych wartości w rekrutacji, rozwoju i ocenie pracowników.