You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo.Our-Culture.Banner.jpg

Nasza kultura

Nasz cel

Wszystko co robimy, robimy z myślą o ludziach. Potrzeby i wyzwania naszych klientów są tym, co nas inspiruje i motywuje. Nasz personel zaś jest bijącym sercem naszej organizacji. Dążymy do zapewnienia klientom jak najlepszych wyników, które na co dzień stanowią spełnienie naszej obietnicy.

Dla nas liczy się nie tylko to, co robimy, ale także jak to robimy. Podejście to opiera się na czterech elementach naszej kultury:

Różnorodność i integracja

W Arjo postrzegamy różnorodność jako siłę napędową innowacji, czynnik pozwalający zrozumieć różne potrzeby rynku i katalizator naszego globalnego wzrostu. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, które definiuje integracja rozumiana jako akceptacja i uszanowanie różnorodności, aby wspólnie maksymalizować nasz potencjał, wykorzystując mocne strony wszystkich uczestników.

Wspólna wygrana

Naszym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie prawdziwej kultury współpracy z silną, ukierunkowaną ambicją i jasnymi kryteriami sukcesu — kultury, w której każdy członek naszego zespołu jest upoważniony do podejmowania decyzji na odpowiednim poziomie i szybko dostosowuje się do potrzeb naszych klientów i interesariuszy, jak również do zmian w globalnym otoczeniu rynkowym.

Styl przywództwa

Jako firma myśląca globalnie ze szwedzkim dziedzictwem wierzymy, że nasza kultura przywództwa ma fundamentalne znaczenie dla naszych sukcesów w przyszłości. W Arjo definiuje się to poprzez aktywny rozwój pracowników, przejmowanie odpowiedzialności, bycie widocznym i utrzymywanie kontaktu z innymi, dawanie przykładu, otwartość i dostępność.

Nasze podstawowe wartości

We wszystkim, co robimy, przestrzegamy pięciu podstawowych wartości naszej kultury, którymi są: Pasja, Współpraca, Otwartość, Doskonałość i Odpowiedzialność. Najsilniejszą z nich jest nasza pasja, zakorzeniona we wrodzonym pragnieniu poprawy zdrowia i samopoczucia innych. Niezmiennie przestrzegamy tych wartości w rekrutacji, rozwoju i ocenie pracowników.