You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Praca w Arjo

Nasza praca opiera się na trosce o innych ludzi i ich dobre samopoczucie. Jesteśmy wiodącym na rynku dostawcą urządzeń i rozwiązań medycznych dla pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej i zmagających się z chorobami związanymi z wiekiem. Naszym celem jest poprawa jakości życia naszych klientów poprzez tworzenie bezpiecznych i godnych warunków opieki. Dbamy o potrzeby pacjentów objętych intensywną i długoterminową opieką, a także o opiekunów w ponad 60 krajach świata.

Obecnie zatrudniamy prawie 6000 pracowników na całym świecie i wciąż się rozwijamy. Oferujemy ciekawe możliwości rozwoju w dynamicznym i międzynarodowym środowisku o silnej kulturze ukierunkowanej na realizację celów.

Jako odpowiedzialni za cały cykl życia produktów, nasze globalne zespoły kierują każdym etapem ich rozwoju i produkcji — od wczesnych badań koncepcyjnych, poprzez zakupy, rozwój, produkcję i logistykę, aż po marketing, sprzedaż i serwis.

Poznaj nasze zespoły i dowiedz się, gdzie możesz znaleźć swoje miejsce w rodzinie Arjo:

Dział Inżynierii

W Dziale Inżynierii pracujemy w zespołach odpowiedzialnych za poszczególne produkty Arjo. Działamy interdyscyplinarnie  - w  jednym zespole współpracują ze sobą inżynier produktu, produkcji, dokumentacji i koordynator projektu.

Zapewniamy zgodność produktów i ich dokumentacji ze zmieniającymi się normami i regulacjami na obszarze całego świata. Sekcja Badań i Rozwoju przygotowuje i wdraża całkowicie nowe wyroby i rozwiązania. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem w postaci nowoczesnego laboratorium warsztatu-prototypowni, oprogramowania konstrukcyjnego i dostępu do wiedzy technicznej i odpowiednich norm.

Pracujemy globalnie współpracując z dostawcami oraz jednostkami Arjo z całego świata.

Dział Produkcji

Na produkcji zatrudniamy około 400 pracowników (w tym ponad 40 inżynierów i kontrolerów jakości). Produkujemy łóżka szpitalne oraz do opieki długoterminowej, kozetki rehabilitacyjne,  podnośniki dla osób o ograniczonej mobilności, myjki dezynfekujące, materace antyodleżynowe oraz opaski przeciwzakrzepowe.

W pionie produkcji mamy także działy BHP, Utrzymania Ruchu i Infrastruktury,  Doskonałość Produkcji i Lean. Naszych pracowników nagradzamy za pomysły usprawniające (kaizeny), brak absencji chorobowej oraz realizację zadań w naszym autorskim Programie Lean - Arjo Heroes. 

Nasi pracownicy mogą korzystać z bezpłatnego autokarowego transportu do firmy, nawet z miejscowości oddalonych o 50 km od Komornik.

Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Pracujemy w sekcjach: Zakupy Operacyjne, Logistyka (w tym Logistyka Wewnętrzna, Transport i Magazyny) oraz Planowanie Produkcji i Realizacja Zamówień. Dbamy o to, aby wszystkie produkty Arjo montowane w Komornikach i w Velenje na Słowenii dotarły do naszych klientów na czas.

Drogowskazem działu jest wizja, którą wspólnie stworzyliśmy w trakcie wewnętrznych warsztatów: "Naszym wspólnym celem jest zaufanie i satysfakcja klienta. Swoją proaktywną postawą i zaangażowaniem chcemy inspirowac innych do działania." W naszym dziale stawiamy na świetną atmosferę, otwartość i współpracę.

Chcemy, aby nasz zespół był zaangażowany, otwarty na wiedzę i ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań.

Dział Jakości

W Dziale Jakości pracujemy w obszarach związanych z jakością systemową. Nasi inżynierowie i specjaliści stoją na straży zgodności z restrykcyjnymi, ze względu na specyfikę wyrobów medycznych, wymaganiami norm i standardów m.in. europejskich norm ISO, amerykańskiego standardu Food and Drug Administration - FDA.

Stawiamy na dokładną analizę i poszukiwanie przyczyn źródłowych – to podstawa działania w naszym zespole. Jednak nasz dział, to nie tylko jakość. Przeprowadzamy również walidację systemów oprogramowania stosowanych w naszej firmie i zajmujemy się utrzymaniem efektywnego systemu środowiskowego.

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem i wkładamy serca w ciągłe doskonalenie naszych produktów zarówno w kontekście zgodności prawnych jak i wymagań naszych klientów.

Dział Reklamacji i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych

Dbamy o jakość wyrobów medycznych analizując reklamacje dotyczące naszych produktów. Poprzez prowadzenie śledztw, znajdowanie przyczyn źródłowych występowania reklamacji, a także współpracę przy wprowadzaniu usprawnień produktów, dbamy o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów i opiekunów, a także satysfakcję naszych klientów.

Dział Reklamacji i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych obsługuje wszystkich klientów Arjo z całego świata. Praca w naszym dziale daje niepowtarzalną możliwość międzynarodowej współpracy zarówno z fabrykami w Kanadzie, Chinach, Dominikanie, a także z jednostkami sprzedażowymi w 60 krajach świata. Międzynarodowe środowisko pracy wymusza na nas pracę w języku angielskim i stałe podnoszenie kwalifikacji.

Współpracujemy z Działem Inżynierii i z Działem Jakości przy wprowadzaniu ulepszeń celem zapewnienia najwyższej jakości produktu, a także spełnienia wszystkich norm bezpieczeństwa. Nasz Dział zarządza również całym procesem prowadzenia akcji korekcyjnych na rynku. 

 

Dział Zakupów

W Dziale Zakupów zatrudniamy specjalistów ds. zakupów strategicznych oraz inżynierów ds. jakości i rozwoju dostawców. Analizujemy i odwiedzamy rynki na całym świecie, aby zapewnić najlepsze źródła zakupu komponentów do produkcji. Wybieramy dostawców, ustalamy warunki dostaw i zawieramy umowy handlowe.

Współpracujemy z dostawcami w celu zapewnienia najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych i oczekiwanego poziomu jakości. Dbając o zrównoważony rozwój współpracy, budujemy długoterminowe relacje, a wybranym dostawcom zapewniamy programy rozwojowe.

Zajmujemy się zróżnicowaną bazą kategorii asortymentowych – konstrukcje stalowe, komponenty z tworzyw sztucznych, materiały tekstylne, pianki PU, komponenty elektroniczne i wiele innych.

Dział Projektów

Zadaniem Działu Projektów jest koordynacja projektów prowadzonych w multidyscyplinarnych globalnych zespołach. Współpracujemy ze specjalistami i inżynierami z naszej fabryki w  Komornikach oraz z centrami badań i rozwoju Arjo na świecie.

Działania poszczególnych zespołów są związane głównie z zaprojektowaniem, a następnie wdrożeniem nowych produktów do seryjnej produkcji w fabryce w Komornikach. 

W ramach działań w fabryce dbamy m.in. o to, aby komponenty używane do produkcji były zatwierdzone jakościowo i pochodziły od zatwierdzonych dostawców, aby powstały instrukcje pracy, instrukcje kontrolne, narzędzia zostały zakwalifikowane do użytku, a pracownicy przeszkoleni. 

Dział Personalny

Sukcesem Działu Personalnego jest budowanie i realizacja właściwej strategii, która odpowiada potrzebom nowoczesnej organizacji. Naszym zadaniem jest budowanie silnych zespołów w oparciu o talenty i kształtowanie kultury współpracy poprzez tworzenie i harmonizowanie wspólnych celów.

Dbamy także o promowanie wartości Arjo poprzez dostosowanie zachowań i postaw za pomocą nowoczesnych metod oceny i rozwoju kompetencji. Efektem tych działań jest fakt, że 80% naszej kadry managerskiej pochodzi z awansów wewnętrznych.

W naszym dziale zajmujemy się szkoleniami  i rozwojem  pracowników, kwestiami kadrowo – płacowymi, rekrutacją, employer brandingiem. Pracujemy na nowoczesnych elektronicznych systemach obiegu dokumentacji. Jesteśmy prawdziwym partnerem szybko rozwijającej się organizacji.

Dział Finansów

Nasz Dział Finansów to sekcje Controllingu i Księgowości. Odpowiadamy za wszystkie sprawy finansowo - księgowe fabryki Arjo w Komornikach.

Kładziemy duży nacisk nie tylko na profesjonalną i terminową realizację powierzonych nam zadań, ale również na rozwój i koleżeńską atmosferę.

Nasze wspólne sukcesy są doceniane na poziomie korporacyjnym dlatego bardzo często jesteśmy angażowani w projekty międzynarodowe.

Oddział w Velenje

W Velenje odpowiadamy za jakość komponentów stosowanych do produkcji wanien, ich zamawianie i utrzymanie odpowiedniego ich stocku.  Za ich wyprodukowanie odpowiada nasz dostawca kontraktowy Veplas.  Odpowiadamy również za finalne zwalnianie produktów.

Poza tym zajmujemy się utrzymaniem ruchu na produkcji, zakupem narzędzi, naprawą stacji testowych itp. Bierzemy udział w projektach zakupowych i w projektach mających na celu wdrażanie nowych produktów wannowych na produkcji. Wanny, które produkujemy w połączeniu z liftami produkowanymi w Komornikach to tak naprawdę kompletne systemy kąpielowe zapewniające wygodę pensjonariuszom i ich opiekunom w trakcie całego procesu kąpieli.

Wanny składają się z szerokiej gamy komponentów, począwszy od laminatu, poprzez komponenty z tworzyw sztucznych, hydraulicznych, metalowych, na elektronice kończąc. Dzięki temu, praca z wyrobami wannowymi zapewnia rozwijanie wiedzy w takich dziedzinach jak: elektronika, hydraulika, spawanie, klejenie, wytwarzanie tworzyw sztucznych  i mechanika.