You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo_Nurse_Patient_Banner_2135x600.jpg

With people in mind

Nurse helping elderly patient with physiotherapy | arjo.com

Nasi klienci

Od lat blisko współpracujemy z personelem służby zdrowia, aby podnosić jakość codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem. To właśnie umożliwiło nam zrozumienie stojących przed nimi wyzwań i pozwala dostarczać nam rozwiązania odpowiadające ich specyficznym potrzebom. Zawsze, gdy są potrzebne.

Dowiedz się więcej o naszych klientach

Indigo home page .jpg

IndiGo wspiera Twój każdy krok

W Arjo uważamy, że odpowiednie rozwiązania transportowe powinny oszczędzać Twój czas i energię na to, co liczy się najbardziej: opiekę nad pacjentami. IndiGo to intuicyjny system wspomagający transport chorego w łóżku za jednym dotknięciem — prosto i bezpiecznie.

Przeczytaj więcej