You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo_kids_playing_by_the_beach_banner_2135x600px.jpg

With people in mind

Aktualizacje w związku z pandemią koronawirusa

Sprawdź aktualizacje

Nurse helping elderly patient with physiotherapy | arjo.com

Nasi klienci

Od lat blisko współpracujemy z personelem służby zdrowia, aby podnosić jakość codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem. To właśnie umożliwiło nam zrozumienie stojących przed nimi wyzwań i pozwala dostarczać nam rozwiązania odpowiadające ich specyficznym potrzebom. Zawsze, gdy są potrzebne.

Dowiedz się więcej o naszych klientach

Opieka nad chorymi na demencję

Sprawdź nasze rozwiązania

Poradnik Arjo dla architektów i projektantów


Po rozmowach z architektami na całym świecie dowiedzieliśmy się więcej o tym, jak pracują i jak można ich wesprzeć. Efektem naszych ustaleń jest Poradnik Arjo dla architektów i projektantów.


Dowiedz się więcej