You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Centrum materiałów dotyczących Covid-19

W Arjo naszym priorytetem jest zapewnienie dobrego samopoczucia pracownikom, klientom oraz codziennie obsługiwanym pacjentom i pensjonariuszom. W związku z pojawieniem się nowego koronawirusa (COVID-19) dokładnie obserwujemy sytuację i podejmujemy odpowiednie działania zapobiegawcze, aby jak najlepiej działać w nowych warunkach.

Rozwiązywanie największych trudności w opiece zdrowotnej

Wiele placówek opieki zdrowotnej z trudem znajduje zasoby zaspokajające dzisiejsze zapotrzebowanie. Mając właściwe zasoby wiedzy, procesy oraz sprzęt, mogą tworzyć warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu pacjentów i opiekunów, a także obniżać koszty i zwiększać skuteczność.

Pracuj z nami

Zawsze poszukujemy zaangażowanych ludzi, którzy dołączą do nas, by wspólnie realizować naszą misję poprawy efektywności w opiece zdrowotnej, społeczeństwie i środowisku. Bez względu na Twoją rolę i wcześniejsze doświadczenie Twoja praca pomoże zmienić życie ludzi na całym świecie.

Raport roczny 2019

Tutaj przeczytasz nasze sprawozdanie roczne i raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019.

Fakty o Arjo

facts-about-arjo-HR.jpg
facts-about-arjo-mobile.jpg

Więcej informacji o nas