Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Ludzie i społeczeństwo
1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Ludzie i społeczeństwo

ima154188_a3_compr_800x500.jpg

Prawa człowieka

Wierzymy, że każdy człowiek na świecie zasługuje na godne i równe traktowanie. Przestrzegamy praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Ponieważ przestrzegamy międzynarodowych praw człowieka i je szanujemy, podejmujemy działania, które pozwalają nam unikać udziału w łamaniu tych praw.
Arjo-About-Us-shoes-walking.jpg

Różnorodność i równe traktowanie

Uznajemy różnorodność za cenny atut, który wpisuje się w nasz cel, jakim jest stworzenie dynamicznej organizacji o szerokim doświadczeniu i bogatej wiedzy, oraz za katalizator naszego dalszego rozwoju na świecie.

Na całym świecie nasi pracownicy z dumą reprezentują różne kultury i środowiska. Dążymy do tego, aby wszyscy nasi pracownicy mieli równe szanse rozwoju i otrzymywali jednakowe wynagrodzenie za taką samą pracę bez względu na płeć, rasę, religię i inne nieistotne czynniki, po uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań.
ojo171631893_a3_compr_800x500.jpg

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy są naszym priorytetem. W wielu krajach, w których prowadzimy działalność, bezpieczeństwo i higiena pracy podlegają surowym przepisom krajowym. Chociaż działamy również w krajach o znacznie słabszym ustawodawstwie w tym zakresie, stawiamy te same wymagania wobec wszystkich naszych działań odnośnie do zdrowia, bezpieczeństwa, dyskryminacji i etyki, niezależnie od tego, gdzie na świecie są one prowadzone.

Z myślą o stworzeniu bezpiecznego i niedyskryminującego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie, stale pracujemy nad długoterminowymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych zakładach.
Arjo-About-Us-woman-stairs people.jpg

Rozwój talentów

Kierując się kulturą korporacyjną, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, angażujemy się w tworzenie inspirującego środowiska pracy, oferującego naszym pracownikom możliwości rozwoju i odnoszenia sukcesów wraz z pracodawcą.

W ramach naszej misji zatrudniania najbardziej utalentowanych pracowników, którzy podzielają naszą pasję do pracy na rzecz innych ludzi, będziemy również inwestować w działania umożliwiające rozwój umiejętności.
Arjo-About-Us-Malmo.jpg

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zawsze chcemy wnosić pozytywny i trwały wkład w rozwój społeczności, wśród których działamy. Ważnym elementem tej pracy jest zachęcanie naszych pracowników do aktywnego udziału w sprawach społecznych, a takie działania to przede wszystkim lokalne projekty związane z naszą działalnością.

Ściśle przestrzegamy kryteriów dotyczących wyboru sponsorów korporacyjnych i nie przekazujemy darowizn na rzecz partii politycznych ani innych celów politycznych.

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt