Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Mens en maatschappij
1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Mens en maatschappij

ima154188_a3_compr_800x500.jpg

Mensenrechten

Iedere persoon verdient een waardige en gelijke behandeling. Wij staan achter de mensenrechtenprincipes die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Omdat wij de internationale mensenrechten steunen en respecteren, nemen we ook stappen om ervoor te zorgen dat we ons niet medeplichtig maken aan mensenrechtenschendingen.
Arjo-About-Us-shoes-walking.jpg

Diversiteit en antidiscriminatie

Wij omarmen diversiteit als een waardevolle troef die aansluit op ons doel, namelijk een dynamische organisatie creëren met een breed scala aan deskundigheid en ervaring, en die werkt als een katalysator voor onze duurzame wereldwijde groei.

Overal ter wereld vertegenwoordigen onze medewerkers met trots verschillende culturen en achtergronden. Wij streven ernaar dat al onze medewerkers gelijke ontwikkelingskansen krijgen en gelijk loon ontvangen voor hetzelfde werk, ongeacht geslacht, ras, religie en andere irrelevante contextuele factoren, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.
ojo171631893_a3_compr_800x500.jpg

Gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers krijgt de hoogste prioriteit. In veel landen waar wij actief zijn, worden gezondheid en veiligheid op het werk geregeld door strenge nationale wetgeving. We zijn ook actief in landen met een veel minder strenge wetgeving, maar stellen voor onze activiteiten, waar ter wereld ze ook plaatsvinden, altijd dezelfde eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid, discriminatie en ethiek.

We streven er uiteindelijk naar een veilige en niet-discriminerende werkomgeving te scheppen voor al onze medewerkers overal ter wereld. Daarom werken we in al onze vestigingen voortdurend aan de verbetering van gezondheid en veiligheid.
Arjo-About-Us-woman-stairs people.jpg

Medewerkersenquête

We streven ernaar om regelmatig enquêtes onder medewerkers uit te voeren om hun betrokkenheid te meten en te begrijpen welke gebieden aandacht en focus vereisen. De werknemersenquête is in de loop van 2018 gehouden en zal de komende jaren worden opgevolgd met nieuwe enquêtes.
Arjo-About-Us-Malmo.jpg

Ontwikkeling van mobiliteit en vaardigheden

We hanteren een langetermijnaanpak voor de werving van nieuwe expertise. Arjo biedt een boeiende werkplek, waar aan talentmanagement, programma's voor personeelsontwikkeling, mobiliteit tussen de landen en de mogelijkheid om gezin en werk te combineren prioriteit krijgen.