Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Om os / Mennesker og samfund
1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Mennesker og samfund

ima154188_a3_compr_800x500.jpg

Menneskerettigheder

Vi tror på, at alle mennesker i hele verden fortjener at blive behandlet med værdighed og ligeværdigt. Vi støtter menneskerettighedsprincipperne i FN's menneskerettighedserklæring.

Fordi vi støtter og respekteret internationale menneskerettigheder, tager vi også skridt til at sikre, at vi ikke er medskyldige i nogen form for overtrædelse af menneskerettighederne.
Arjo-About-Us-shoes-walking.jpg

Mangfoldighed og ikke-diskrimination

Vi går ind for mangfoldighed som et værdifuldt aktiv, der er i overensstemmelse med vores mål om at skabe en dynamisk organisation med en bred vifte af ekspertise og erfaring, der kan være katalysator for vores fortsatte globale vækst.

Over hele kloden repræsenterer vores medarbejdere med stolthed en lang række kulturer og baggrunde. Vi har som mål at sikre, at alle vores medarbejdere får lige muligheder for at udvikle sig og modtage lige løn for lige arbejde, uanset køn, race, religion og andre irrelevante kontekstmæssige faktorer, med behørig hensyntagen til lokale forhold.
ojo171631893_a3_compr_800x500.jpg

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed er en topprioritet for os. I mange af de lande, hvor vi har aktiviteter, er arbejdsmiljø og sikkerhed underlagt streng national lovgivning. Selvom vi også er aktive i lande med betydeligt mildere lovgivning, har vi samme krav til alle vores aktiviteter vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed, diskriminering og etik, uanset hvor i verden aktiviteterne foregår.

Vores ultimative mål er at skabe et sikkert og ikke-diskriminerende arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere over hele verden. Derfor arbejder vi løbende på langsigtede tiltag for arbejdsmiljø og sikkerhed på alle vores arbejdspladser.
Arjo-About-Us-woman-stairs people.jpg

Medarbejderudvikling

Med udgangspunkt i en virksomhedskultur, der prioriterer mennesket, er vi dybt engagerede i at skabe et inspirerende arbejdsmiljø med mulighed for, at vores medarbejdere kan udvikle sig, få succes og vokse sammen med virksomheden.

Som en del af vores mission om at tiltrække de bedste medarbejdere, som deler vores passion for at skabe bedre resultater for andre, investerer vi også i initiativer til medarbejderudvikling.
Arjo-About-Us-Malmo.jpg

CSR – virksomhedens sociale ansvar

Vi ønsker altid at give et positivt og bæredygtigt bidrag til de samfund, hvor vi har aktiviteter. En vigtig del af dette arbejde er at opfordre og støtte vores medarbejdere i aktivt at deltage i sociale tiltag, og disse tiltag er primært lokale projekter med sammenhæng til vores aktiviteter.

Vi følger strenge retningslinjer for udvælgelse af koncernens sponsoraktiviteter og giver ikke nogen form for bidrag til politiske partier eller politiske donationer.