Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Mens en maatschappij
1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Mens en maatschappij

ima154188_a3_compr_800x500.jpg

Mensenrechten

Wij zijn van mening dat iedereen over de hele wereld een waardige en gelijke behandeling verdient. Wij staan achter de mensenrechtenprincipes die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Omdat wij de internationale mensenrechten steunen en respecteren, nemen we ook stappen om ervoor te zorgen dat we ons niet medeplichtig maken aan mensenrechtenschendingen.
Arjo-About-Us-shoes-walking.jpg

Diversiteit en antidiscriminatie

Wij omarmen diversiteit als een waardevolle troef die aansluit op ons doel, namelijk een dynamische organisatie creëren met een breed scala aan deskundigheid en ervaring, en die werkt als een katalysator voor onze duurzame wereldwijde groei.

Overal ter wereld vertegenwoordigen onze medewerkers met trots verschillende culturen en achtergronden. Wij streven ernaar dat al onze medewerkers gelijke ontwikkelingskansen krijgen en gelijk loon ontvangen voor hetzelfde werk, ongeacht geslacht, ras, religie en andere irrelevante contextuele factoren, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.
ojo171631893_a3_compr_800x500.jpg

Gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers krijgt de hoogste prioriteit. In veel landen waar wij actief zijn, worden gezondheid en veiligheid op het werk geregeld door strenge nationale wetgeving. We zijn ook actief in landen met een veel minder strenge wetgeving, maar stellen voor onze activiteiten, waar ter wereld ze ook plaatsvinden, altijd dezelfde eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid, discriminatie en ethiek.

We streven er uiteindelijk naar een veilige en niet-discriminerende werkomgeving te scheppen voor al onze medewerkers overal ter wereld. Daarom werken we in al onze vestigingen voortdurend aan de verbetering van gezondheid en veiligheid.
Arjo-About-Us-woman-stairs people.jpg

Talentontwikkeling

Gemotiveerd door een ondernemingscultuur die mensen op de eerste plaats zet, leggen we ons toe op het scheppen van een inspirerende werkomgeving met kansen voor onze mensen om zich te ontwikkelen, succes te behalen en mee te groeien met het bedrijf.

In het kader van onze missie om de beste talenten aan te trekken die onze passie delen, gaan we ook investeren in initiatieven voor talentontwikkeling.
Arjo-About-Us-Malmo.jpg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij willen altijd een positieve en duurzame bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn. Een belangrijk onderdeel van dit werk is het stimuleren van onze medewerkers zodat ze zich actief inzetten voor maatschappelijke kwesties, hoofdzakelijk in de vorm van lokale projecten die zijn gekoppeld aan onze activiteiten.

Wij hanteren strikte selectierichtlijnen voor bedrijfssponsoring en geven geen bijdragen aan politieke partijen of politieke donaties.