You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Środowisko

Zobowiązujemy się do optymalizacji zużycia energii i zasobów naturalnych oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko w całym procesie rozwoju naszych produktów i procesów.

Aby osiągnąć ten cel, stale pracujemy nad poprawą naszego wpływu na klimat na każdym etapie łańcucha dostaw — od wyboru materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska do tworzenia bardziej energooszczędnych produktów. Ponadto stale poszukujemy nowych sposobów poprawy wydajności oraz redukcji odpadów i emisji zanieczyszczeń w całym cyklu produkcyjnym.