You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

W 1993 r. spółka Arjo była po raz pierwszy notowana na giełdach w Sztokholmie i Londynie. W tym czasie pracowało w niej około 1100 pracowników na całym świecie, a roczne obroty spółki wynosiły ok. 1,3 mld koron szwedzkich.

W 1995 r. Arjo została przejęta przez szwedzką grupę Getinge specjalizującą się w technologii medycznej, co zaowocowało rozszerzeniem jej oferty o łóżka medyczne, podnośniki i systemy kąpielowe. W ten sposób firma Arjo stworzyła fundament obszaru działalności firmy Getinge w zakresie opieki długoterminowej.