You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Spostrzeżenia

W Arjo dokładamy wszelkich starań, aby poprzez nasze produkty i działania edukacyjne podnosić jakość codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem. Przez 60 lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie w wielu aspektach opieki nad pacjentami.

Przekładając te doświadczenia na projekty i produkcję nowych urządzeń, dążymy do tego, aby życie pensjonariuszy, pacjentów i opiekunów było łatwiejsze. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i pomagamy w podnoszeniu jakości opieki.

arjo-stock-nurse-patient2-555x555.jpg

Intensywna opieka

Naszym celem jest pomaganie pracownikom służby zdrowia w realizacji tych potrzeb dzięki rozwiązaniom, które pozwalają otoczyć pacjentów optymalną opieką, zapewniając im komfort i godność osobistą.

Więcej informacji

arjo-stock-nurse-patient-555x555.jpg

Opieka długoterminowa

Niezależnie od tego, czy pacjent jest osobą w podeszłym wieku, czy też utracił samodzielność z innych przyczyn, uważamy, że opieka długoterminowa powinna mu zapewnić dobre samopoczucie i godność osobistą.

Więcej informacji

arjo-dimesia-casters-chair-555x555.jpg

Obszary specjalistyczne

W części poświęconej naszym obszarom specjalistycznym znajdują się informacje o ofercie produktowej.

Więcej informacji

arjo_mobility_gallery-1000x1000.jpg

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach, których nazwy rozpoczynają się literami od A do E w porządku alfabetycznym.

Więcej informacji