You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planowanie i projektowanie obiektów opieki zdrowotnej

Uzyskaj dostęp do naszego bezpłatnego portalu dla architektów

Call to Action

Poradnik Arjo dla architektów i projektantów

Po rozmowach z architektami na całym świecie dowiedzieliśmy się więcej o tym, jak pracują i jak można ich wesprzeć. Efektem naszych ustaleń jest Poradnik Arjo dla architektów i projektantów

Zaloguj się

Twój partner w projektowaniu obiektów

With people in mind
Mamy długą historię bliskiej współpracy z architektami, kierownikami zakładów opiekuńczych, specjalistami ds. bezpiecznej opieki nad pacjentami oraz samymi podopiecznymi i ich rodzinami. Doświadczenie nauczyło nas, że do stworzenia sprawnie działających ośrodków opieki i dobrego środowiska pracy potrzebne jest właściwe połączenie otoczenia , sprzętu i umiejętności. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej przestrzeni już na wczesnej fazie planowania nowego obiektu

Więcej informacji

Optymalizacja obiektów opieki zdrowotnej

Planowanie placówki opiekuńczej polega na przyszłościowym myśleniu i będzie miało wpływ na efektywność i jakość opieki, a także na warunki pracy opiekunów.

W naszej pracy bazujemy na filozofii Ośmiu Korzyści z Mobilności, która powstaje z połączenia otoczenia, sprzętu i umiejętności opiekuńczych.

Opracowaliśmy Galerię Mobilności™, zatwierdzone narzędzie do oceny ryzyka oparte na pięciu wzorcach osób i ich poziomach sprawności ruchowej

Więcej informacji

Znaczenie odpowiedniego planowania przestrzeni

Doświadczenie nauczyło nas, że do stworzenia sprawnie działających ośrodków opieki i dobrego środowiska pracy potrzebny jest odpowiedni sprzęt i umiejętności opiekuńcze.
Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej przestrzeni już na wczesnej fazie planowania nowego obiektu.

Więcej informacji