You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania w profilaktyce odleżyn

W miarę wzrostu populacji oraz wieku pacjentów, służba zdrowia staje przed coraz większymi trudnościami w zakresie opieki zdrowotnej. Wyzwania te są również przyczyną powstawania odleżyn; są to miejscowe uszkodzenia skóry i/lub tkanki podskórnej na wystającym elemencie kostnym, powstające w wyniku ucisku lub ucisku połączonego ze ścieraniem.¹

Możemy Ci pomóc

• Zadbać o trwałą doskonałość kliniczną i zoptymalizowane wyniki
• W zapewnieniu wczesnej, obiektywnej i anatomicznie specyficznej oceny ryzyka
• W zapewnieniu dostosowanej, kompleksowej i klinicznie sprawdzonej interwencji

Aby dowiedzieć się więcej o naszym zestawie do wczesnej i ukierunkowanej prewencji ran odleżynowych oraz ustanowić nowy standard doskonałości klinicznej:

Pobierz materiał edukacyjny

Skaner SEM Provizio®

Skaner SEM Provizio daje Ci możliwość dostarczenia obiektywnej i anatomicznie specyficznej oceny ryzyka odleżyn, zapewniając 5-dniowy*¹ czas na wdrożenie ukierunkowanej i dostosowanej strategii zapobiegania odleżynom, która pomaga zminimalizować częstość występowania odleżyn i pomaga zredukować ogólne koszty i czas leczenia.

Więcej informacji

EPUAP – NPIAP – PPPIA Clinical Practice Guideline 2019

Uaktualnione wytyczne opublikowane w roku 2019 reprezentują prawdziwie międzynarodową perspektywę profilaktyki odleżyn, odzwierciedlając multidyscyplinarną wiedzę specjalistyczną, wgląd w kluczowe opinie liderów oraz najnowocześniejsze badania z całego świata. Dowiedz się, w jaki sposób firma Arjo może zapewnić Ci rozwiązania, które pozwolą lepiej zarządzać wyzwaniami związanymi z odleżynami w oparciu o najnowsze zalecenia oparte na dowodach naukowych zawarte w tych międzynarodowych wytycznych.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasza oferta produktów i zintegrowanych rozwiązań dostosowuje się do nowych zaleceń

Pobierz informacje kliniczne

Opieka po przeszczepach płatów skóry

Dowiedz się, jak system opieki nad pacjentem Citadel® C200 wypada w porównaniu z inną powierzchnią nośną powszechnie stosowaną do pooperacyjnych aplikacji przeszczepów skórnych

Pobierz oficjalny dokument

Auralis® Plus — Wspieranie bezproblemowego środowiska opieki bariatrycznej

Inteligentny, podwójny system terapii w połączeniu ze zintegrowaną kompatybilnością dla zaawansowanego zarządzania mikroklimatem, wspiera dostarczanie bezproblemowego i dopasowanego systemu bariatrycznego do zapobiegania i leczenia odleżyn.

Więcej informacji

System materacy Nimbus Professional — dla pacjentów wymagających opieki w pozycji leżącej

Call to Action

System zmiennociśnieniowy Auralis®

Zaprojektowany dla pacjentów wysokiego ryzyka, z ograniczoną mobilnością oraz naruszoną integralnością skóry, system materaca zmiennego ucisku Auralis pomaga w zarządzaniu potrzebami pacjenta oraz minimalizuje ryzyko i obciążenia związane z odleżynami.

Więcej informacji o Auralis

„Odleżyna może przeważyć szalę”

Dowiedz się więcej

Zbuduj ścieżkę profilaktyki odleżyn w swoim środowisku opieki

• Zapewnij wczesną i ukierunkowaną ocenę ryzyka
• Zapewnij odpowiednią interwencję swoim wrażliwym pacjentom
• Dbaj o doskonałość kliniczną i najlepsze praktyki

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem

Źródła

1. Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11. https://doi.org/10.1111/wrr.12790

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem, H., J. Maggi, D. Nierman et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Dostęp: sierpień 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329-336.