You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania w profilaktyce odleżyn

W miarę wzrostu populacji oraz wieku pacjentów, służba zdrowia staje przed coraz większymi trudnościami w zakresie opieki zdrowotnej. Wśród tych trudności są też odleżyny — rany charakteryzujące się miejscowym uszkodzeniem skóry i (lub) tkanki podskórnej na wystającym elemencie kostnym, powstające w wyniku samego ucisku lub ucisku połączonego ze ścieraniem.¹

Odpowiednia powierzchnia terapeutyczna dla każdej osoby

Potrzeby kliniczne pacjentów i pensjonariuszy mogą się znacznie różnić. Ważne jest, aby dopasować powierzchnię terapeutyczną do stanu pacjenta i jego potrzeb. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować powierzchni o zmiennym nacisku, ograniczającej długotrwały ucisk na określone partie ciała, podczas gdy inni mogą potrzebować wsparcia w zakresie regulacji temperatury i mikroklimatu przy powierzchni skóry. Oferujemy szeroki zakres systemów wsparcia dla różnych typów opieki i potrzeb klinicznych. *Źródło: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Zobacz nasze rozwiązania

Pozycjonowanie na brzuchu i Nimbus Professional

Pozwala opiekunom na całkowite opróżnienie poszczególnych komór pod wybraną okolicą ciała pacjenta, zapewniając elastyczną powierzchnię podparcia dla najbardziej wrażliwych obszarów ciała.

Pobierz broszurę

System zmiennego ucisku Auralis™

Zaprojektowany dla pacjentów wysokiego ryzyka, z ograniczoną mobilnością oraz naruszoną integralnością skóry, system materaca zmiennego ucisku Auralis pomaga w zarządzaniu potrzebami pacjenta oraz minimalizuje ryzyko i obciążenia związane z odleżynami.

Więcej informacji o Auralis

Arjo wspiera Dzień Walki z Odleżynami

21 listopada 2019 to Dzień Walki z Odleżynami. Dzień walki z odleżynami to globalne, coroczne wydarzenie, podczas którego przemysł, pracownicy służby zdrowia, opinia publiczna oraz starają się wspólnie zwrócić uwagę na ten problem. Dołącz do nas w podnoszeniu świadomości na temat możliwości prewencji ran odleżynowych.

Pobierz plakaty

„Odleżyna może przeważyć szalę”

Dowiedz się więcej

Roczny koszt leczenia odleżyn

Pomimo postępu w technologii powierzchni materaców, edukacji, zaleceń i programów ciągłego doskonalenia bezpośrednio w placówkach zdrowia, w wielu środowiskach opieki zdrowotnej odleżyny pozostają częstym i powszechnym problemem. Ten rodzaj urazów mocno wpływa na aspekt humanitarny i ekonomiczny opieki zdrowotnej²⁻³, ale jest uznawany za możliwy do uniknięcia⁴ pod warunkiem skutecznej kontroli nacisku, sił ścierających, czasu i mikroklimatu.

Rozwiązania ułatwiające postępy w leczeniu

Nasze systemy prewencji ran odleżynowych mają na celu poprawę wyników klinicznych i ograniczenie negatywnych skutków braku mobilności. Nasza oferta produktów przeznaczonych do profilaktyki odleżyn skierowana jest do pacjentów i pensjonariuszy, począwszy od opieki ostrej oraz długotrwałej, a skończywszy na opiece krytycznej i bariatrycznej.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem

Źródła

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel i Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem, H., J. Maggi, D. Nierman et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Dostęp: sierpień 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329-336.