Odpowiednia powierzchnia terapeutyczna dla każdej osoby

Potrzeby kliniczne pacjentów i pensjonariuszy mogą się znacznie różnić. Ważne jest, aby dopasować powierzchnię terapeutyczną do stanu pacjenta i jego potrzeb. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować powierzchni o zmiennym nacisku, ograniczającej długotrwały ucisk na określone partie ciała, podczas gdy inni mogą potrzebować wsparcia w zakresie regulacji temperatury i mikroklimatu przy powierzchni skóry. Oferujemy szeroki zakres systemów wsparcia dla różnych typów opieki i potrzeb klinicznych. *Źródło: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Zobacz nasze rozwiązania

2135 pip.jpg

Rozwiązania w profilaktyce odleżyn

W miarę wzrostu populacji oraz wieku pacjentów, służba zdrowia staje przed coraz większymi trudnościami w zakresie opieki zdrowotnej. Wśród tych trudności są też odleżyny — rany charakteryzujące się miejscowym uszkodzeniem skóry i (lub) tkanki podskórnej na wystającym elemencie kostnym, powstające w wyniku samego ucisku lub ucisku połączonego ze ścieraniem.¹

System zmiennego ucisku Auralis™

Zaprojektowany dla pacjentów wysokiego ryzyka, z ograniczoną mobilnością oraz naruszoną integralnością skóry, system materaca zmiennego ucisku Auralis pomaga w zarządzaniu potrzebami pacjenta oraz minimalizuje ryzyko i obciążenia związane z odleżynami.

Więcej informacji o Auralis

Arjo wspiera Dzień Walki z Odleżynami

21 listopada 2019 to Dzień Walki z Odleżynami. Dzień walki z odleżynami to globalne, coroczne wydarzenie, podczas którego przemysł, pracownicy służby zdrowia, opinia publiczna oraz starają się wspólnie zwrócić uwagę na ten problem. Dołącz do nas w podnoszeniu świadomości na temat możliwości prewencji ran odleżynowych.

Pobierz plakaty

„Odleżyna może przeważyć szalę”

Dowiedz się więcej

Roczny koszt leczenia odleżyn

Pomimo postępu w technologii powierzchni materaców, edukacji, zaleceń i programów ciągłego doskonalenia bezpośrednio w placówkach zdrowia, w wielu środowiskach opieki zdrowotnej odleżyny pozostają częstym i powszechnym problemem. Ten rodzaj urazów mocno wpływa na aspekt humanitarny i ekonomiczny opieki zdrowotnej²⁻³, ale jest uznawany za możliwy do uniknięcia⁴ pod warunkiem skutecznej kontroli nacisku, sił ścierających, czasu i mikroklimatu.

Rozwiązania ułatwiające postępy w leczeniu

Nasze systemy prewencji ran odleżynowych mają na celu poprawę wyników klinicznych i ograniczenie negatywnych skutków braku mobilności. Nasza oferta produktów przeznaczonych do profilaktyki odleżyn skierowana jest do pacjentów i pensjonariuszy, począwszy od opieki ostrej oraz długotrwałej, a skończywszy na opiece krytycznej i bariatrycznej.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem

Źródła

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel i Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem, H., J. Maggi, D. Nierman et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Dostęp: sierpień 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329-336.