You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pionizacja i podnoszenie

Kiedy pacjent potrafi utrzymać pozycję siedzącą przy minimalnym podparciu i porusza nogami w kierunku przeciwnym do grawitacji, to oznacza, że jest gotowy do podjęcia próby stania. Zastosowanie pomocy do pionizacji i podnoszenia jest jednym z potencjalnych rozwiązań dla pacjentów, którzy mają trudność z przyjęciem pełnej pozycji stojącej.

Pionizacja i podnoszenie