You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nosidła pętlowe

Komfortowe nosidła pętlowe do podnośników sufitowych i podłogowych.

Arjo oferuje szeroką gamę nosideł pętlowych do tradycyjnych 2 i 4-punktowych ram. Dla podnośników Tenor® i Maxi Sky® 1000 dostępna jest specjalna oferta bariatrycznych nosideł pętlowych, również w specjalnych miękkich wersjach.