You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ciągłe innowacje produktowe Arjo pomogły firmie stać się zaufanym i wiodącym na rynku światowym ekspertem w zakresie rozwiązań poprawiających poziom opieki i jakości życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz cierpiących na dolegliwości związane z wiekiem.

Wśród innowacji warto wymienić pierwszą regulowaną wannę wprowadzoną przez Arjo w 1972 r., pierwszą generację urządzeń do wczesnej mobilizacji SARA (Standing and Raising Aids) z 1989 r. oraz Maxi Move, do transportu pacjentów. W latach dziewięćdziesiątych tempo zmian utrzymywało się dzięki innowacjom w zakresie systemów higienicznych, w tym m.in. poprzez wprowadzenie na rynek krzesła prysznicowego o regulowanej wysokości Carendo. Rozszerzając swoją ofertę, Arjo nabyła również spółki GTTi w USA, Pegasus w Wielkiej Brytanii oraz belgijskie Medibo.