You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Przenoszenie poza łóżko

Do przenoszenia pacjentów poza łóżko w pozycji poziomej i siedzącej dostępnych jest szereg rozwiązań, które mogą być pomocne dla opiekunów.

Przenoszenie pacjenta