ARJO_DAY23623 2135x600.jpg

Chodzenie

Po wprowadzeniu ćwiczeń z uwzględnieniem siadania na brzegu łóżka, w ramach którego pacjenci siadają nawet kilka razy dziennie, można przejść do bardziej aktywnych ćwiczeń, stania i normalnego ruchu.

Chodzenie