You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Podnośnik sufitowy

Podnośnik sufitowy

Rozwiązania w zakresie przenoszenia powinny zapewniać bezpieczeństwo i oszczędzać cenny czas – zarówno pacjentów i pensjonariuszy, jak i opiekunów.

Nasz pełny asortyment podnośników sufitowych został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić integrację z układem architektonicznym pomieszczeń i zapewnić bezpieczne, wygodne transfery pacjentów, z zachowaniem ich godności osobistej. Podnośniki sufitowe są montowane, przechowywane i obsługiwane w taki sposób, że jeden opiekun może przemieszczać pacjentów bez konieczności ich ręcznego podnoszenia, co zmniejsza ryzyko urazów zarówno u pacjentów, jak i personelu.

Pełny zakres usług związanych z zakupem podnośnika sufitowego obejmuje projekt, montaż, szkolenie i konserwację. Od zespołu naszych ekspertów i techników – ludzi zaangażowanych w zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie – można oczekiwać porady eksperckiej, praktycznych wskazówek i doradztwa w zakresie efektywności kosztowej naszych rozwiązań.