You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo_Values_2135_600.jpg

Nasze wartości kulturowe

Dla nas liczy się nie tylko to, co robimy, ale także jak to robimy.

arjo-close-up-three-guys-laughing-block.jpg

Pasja

jest naszym entuzjazmem w niesieniu pomocy i poprawie samopoczucia innych osób.

Ethical Business Behaviour 2.jpg

Współpraca

polega na wspólnej pracy na rzecz sukcesu.

Arjo_values_woman_555_555.jpg

Otwartość

jest podstawą kultury opartej na szacunku każdej opinii.

Arjo_values_excellence555_555.jpg

Doskonałość

jest dążeniem do tego, by mieć najlepszych ludzi oraz, najlepsze w swojej klasie, produkty i procesy.

Arjo_value_team_computer555_555.jpg

Odpowiedzialność

jest aktywną postawą dążącą do uzyskiwania uprawnień i podejmowania ważnych decyzji.