You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planlægning og design af plejeinstitutioner

Arjo Håndbog til arkitekter og planlæggere

Vi har talt med arkitekter verden over for at finde ud af mere om deres processer og om, hvordan vi kan støtte dem. Det har udmøntet sig i onlineopslagsværket Arjo Håndbog til arkitekter og planlæggere.

Log ind her

Tilmeld dig her for at få adgang

Tilmeld dig her

Din samarbejdspartner inden for design af institutioner

With people in mind Vi har i rigtigt mange år samarbejdet tæt med arkitekter, plejehjemsledere, eksperter inden for sikker patienthåndtering, plejemodtagere og pårørende. Vores mangeårige erfaring har lært os, at hvis man skal udvikle effektive plejeinstitutioner og opnå et godt arbejdsmiljø, er det nødvendigt at have den rigtige kombination af miljø, udstyr og plejekompetencer. Det er derfor afgørende vigtigt, at man tidligt i planlægningsfasen til en ny institution sørger for at designe miljøet, så der er tilstrækkeligt med plads.

Få mere at vide

Optimering af plejeinstitutioner

Planlægningen af en plejeinstitution handler om også at planlægge efter fremtidige behov, og det påvirker både effektiviteten og kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet for plejepersonalet. Vi baserer vores arbejde på filosofien Positive Eight™, der tager udgangspunkt i kombinationen af miljø, udstyr og plejekompetencer. Vi har også udviklet Mobility Gallery™, der er et valideret risikovurderingsværktøj, som er baseret på fem persontyper og deres funktionelle mobilitetsniveauer

Få mere at vide

Tilstrækkelig plads er vigtigt

Vores erfaring viser, at når man skal skabe effektive plejeinstitutioner og opnå et godt arbejdsmiljø, kræver det den rigtige kombination af udstyr og plejekompetencer. Det er derfor afgørende vigtigt, at man tidligt i planlægningsfasen til en ny institution sørger for tilstrækkeligt med plads.

Få mere at vide