You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilizacja w łóżku

W przypadku przeciwwskazań do mobilizacji poza łóżkiem lub ograniczonych możliwości w tym zakresie można zastosować metody wspierające rehabilitację i powrót do zdrowia pacjentów, którzy cały czas spędzają w łóżku, poprzez regularną zmianę pozycji, stopniowe pionizowanie i przyjmowanie wyprostowanej postawy.

W łóżku