You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pozycja siedząca

Sara Combilizer umożliwia ułożenie pacjentów w różnych pozycjach od siedzenia do stania, ułatwiając tym samym czynności w opiece i rehabilitacji. Siedzącego pacjenta można unieść, by ułatwić mu kontakt wzrokowy, co jest ważne dla dobrego samopoczucia.

Siadanie

ARJO_DAY23142-circle.jpg

Sara Combilizer

Więcej informacji