You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wczesna mobilizacja na oddziałach intensywnej opieki

Od bezruchu do mobilności

Rozwiązania Arjo do wczesnej mobilizacji pozwalają z wyprzedzeniem mobilizować pacjentów na oddziale intensywnej opieki, często na optymalnym i bezpiecznym poziomie sprawności, co przyczynia się do poprawy wyników i maksymalnie skutecznej pracy personelu.

Wczesna mobilizacja na oddziale intensywnej opieki — broszura

Wsparcie w rekonwalescencji

Rozumiemy, jak trudne może być prowadzenie rehabilitacji oraz umożliwianie pacjentowi aktywności podczas pobytu na oddziale intensywnej opieki. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie w dążeniu do mobilizacji pacjentów tymczasowo unieruchomionych w łóżku, dla których wyzwaniem jest siadanie na łóżku czy chodzenie.

Podróż pacjenta