You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nosidła zaciskowe

System DPS umożliwia opiekunowi umieszczenie pensjonariusza/pacjenta w nosidle w pozycji pionowej lub leżącej przy minimalnym wysiłku fizycznym. Dostępny jest szeroki asortyment różnych nosideł zaciskowych w różnych rozmiarach.