You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Slide

Łatwoślizgi MaxiSlide™ pomagają pielęgniarkom skutecznie przezwyciężać codzienne wyzwania związane z przenoszeniem pacjentów.

Są dostępne w różnych kształtach i wymiarach. Można je wykorzystać do wielu rodzajów technik pracy.