Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-september 2019
The share Arjo B 15 lip 2024 10:42 3,69 EUR (+1,00%)
❮ Aktualności

Arjo delårsrapport januari-september 2019

“Den positiva försäljningsutvecklingen fortsätter. Samtliga regioner levererar tillväxt i kvartalet och koncernen växer organiskt med 4,7%. Justerat för negativa valutaeffekter ser vi en förbättring av rörelseresultatet före omstruktureringsaktiviteter med 20% i kvartalet. Vi accelererar våra effektiviseringsåtgärder i Storbritannien och går väl rustade in i årets sista kvartal. Vi räknar med en stark avslutning på året där vi levererar på våra utsikter och övergripande finansiella mål för helåret,” säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef.

Juli-september 2019 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 8,0 % till 2 141 Mkr (1 981). Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,7%.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 26,6% till 381 Mkr (301). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 92 Mkr på det justerade EBITDA-resultatet.
  • Rörelseresultatet före omstruktureringsaktiviteter uppgick till 125 Mkr (132). I jämförbara valutor uppgår resultatet till 159 Mkr, vilket motsvarar en förbättring på cirka 20%.
  • Resultat efter finansiella poster minskade till 60 Mkr (77).
  • Resultat per aktie minskade till 0,16 kr (0,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 379 Mkr (200). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 83 Mkr på kassaflödet.
  • Cash conversion uppgick till 109,5% (71,4). IFRS 16-effekten bidrog negativt med 7,4 procentenheter på cash conversion.
  • Arjo lanserar Auralis, ett tryckavlastande madrassystem för prevention av tryck- och liggsår.
     

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 22 oktober kl. 14.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 323-794-2597
Deltagarkod: 9981140

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1264236

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2019/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1264236

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
Email: saloni.deva@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 13:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo Kvartalsrapport Q3 2019

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt