You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-instructions-for-use.jpg

Poproś o wcześniejsze wersje instrukcji obsługi

Aktualna wersja instrukcji obsługi produktu jest dostępna do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej tego produktu.

Aby uzyskać wcześniejszą wersję instrukcji obsługi, wystarczy wysłać zgłoszenie.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przesłanych przeze mnie informacji zgodnie z zasadami polityki prywatności Arjo na potrzeby związane z udzieleniem przez Arjo odpowiedzi na moje zgłoszenie. Informacje są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.