Pasywne stanie

Dla pacjentów z niską punktacją w skali Glasgow (GCS), hipotensją ortostatyczną oraz gotowych do rozpoczęcia bardziej aktywnej rehabilitacji można używać Sara Combilizer w pozycji do stania.

Pasywne stanie

500 x 500 sitting.jpg

Sara Combilizer

Więcej informacji