You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

GettyImages-103286326855.jpg

Etyczne zachowanie w biznesie

Wierzymy, że przestrzeganie wysokich standardów etycznego postępowania jest niezbędne do osiągania przez nas dalszych sukcesów i budowania zaufania naszych pracowników, klientów, podwykonawców i innych interesariuszy do naszej firmy.

Kodeks postępowania

Nasz kodeks postępowania, wraz z wartościami, kulturą stanowi podstawę naszej działalności i sposobu działania. Kodeks jest wspierany przez szereg globalnych regulacji, które w razie potrzeby są uzupełniane lokalnymi zarządzeniami.

Nasz kodeks postępowania opiera się na następujących międzynarodowych zasadach:

• UN Global Compact • Wytyczne OECD w sprawie przedsiębiorstw międzynarodowych • Zasady przewodnie ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka • Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy

Zobacz Kodeks postępowania (pobierz)