GettyImages-103286326855.jpg

Etyczne zachowanie w biznesie

Wierzymy, że przestrzeganie wysokich standardów etycznego postępowania jest niezbędne do osiągania przez nas dalszych sukcesów i budowania zaufania naszych pracowników, klientów, podwykonawców i innych interesariuszy do naszej firmy.

Kodeks postępowania

Nasz kodeks postępowania, wraz z wartościami, kulturą stanowi podstawę naszej działalności i sposobu działania. Kodeks jest wspierany przez szereg globalnych regulacji, które w razie potrzeby są uzupełniane lokalnymi zarządzeniami.

Nasz kodeks postępowania opiera się na następujących międzynarodowych zasadach:

• UN Global Compact • Wytyczne OECD w sprawie przedsiębiorstw międzynarodowych • Zasady przewodnie ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka • Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy

Zobacz Kodeks postępowania (pobierz)