Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Nasza odpowiedzialność / Etyczne zachowanie w biznesie
GettyImages-103286326855.jpg

Etyczne zachowanie w biznesie

Wierzymy, że przestrzeganie wysokich standardów etycznego postępowania jest niezbędne do osiągania przez nas dalszych sukcesów i budowania zaufania naszych pracowników, klientów, podwykonawców i innych interesariuszy do naszej firmy.
About-Us-Computer-hands.jpg

Kodeks postępowania

Nasz kodeks postępowania, wraz z wartościami, kulturą stanowi podstawę naszej działalności i sposobu działania. Kodeks jest wspierany przez szereg globalnych regulacji, które w razie potrzeby są uzupełniane lokalnymi zarządzeniami.

Nasz kodeks postępowania opiera się na następujących międzynarodowych zasadach:

• UN Global Compact • Wytyczne OECD w sprawie przedsiębiorstw międzynarodowych • Zasady przewodnie ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka • Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy

Kodeks postępowania dostawcy

Aby zapewnić przestrzeganie naszych standardów etycznych w każdym aspekcie działalności, zobowiązanie to dotyczy również naszych dostawców i partnerów biznesowych. Wszyscy dostawcy Arjo muszą się zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu postępowania dostawcy Arjo, opracowanego równolegle z naszym Kodeksem postępowania Arjo.

Przeciwdziałanie korupcji

Etyka i moralność są podstawą wszystkich naszych działań i znajdują odzwierciedlenie we wszystkich relacjach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nasza globalna polityka antykorupcyjna opiera się na wartościach firmy i ma na celu zapewnienie etycznego postępowania we wszystkich aspektach naszej działalności.

Regulamin sygnalizowania nieprawidłowości

W ramach naszego Kodeksu postępowania i Polityki antykorupcyjnej, Arjo wdrożyło globalny system informacyjny o nieprawidłowościach, w ramach którego pracownicy mają możliwość zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości.