You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Carl Bennet, jako główny właściciel Grupy Getinge, został mianowany prezesem rady dyrektorów Getinge w 1997 roku. W tym samym roku na stanowisko prezydenta i dyrektora generalnego został powołany Johan Malmquist, wcześniej dyrektor zarządzający ds. opieki długoterminowej. Johan Malmquist pełnił funkcję dyrektora generalnego Getinge przez 18 lat, a obecnie jest prezesem rady dyrektorów Arjo. Joacim Lindoff, który pracuje w grupie Getinge od 1999 roku, został mianowany prezydentem i dyrektorem generalnym Arjo i ma rozległe doświadczenie w branży technologii medycznych.