You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arbejde hos Arjo

Vores arbejde er baseret på ægte omsorg og fokus på menneskers trivsel. Vi er en markedsførende leverandør af medicinsk udstyr og løsninger til plejemodtagere med nedsat mobilitet og aldersrelaterede lidelser. Vores mål er at forbedre vores kunders livskvalitet ved at skabe sikre og værdige plejemiljøer. Vi opfylder behovene hos patienter på akutafdelinger, beboere på plejehjem og andre plejemodtagere, plejepersonale og plejeleverandører i over 60 lande.

Med næsten 6.000 medarbejdere over hele verden – og vi bliver hele tiden flere – tilbyder vi spændende muligheder for at udvikle sig i et dynamisk og internationalt miljø med en stærk, formålsdrevet kultur.

Vores globale teams ejer hele produktlevecyklussen og understøtter hvert eneste trin i vores produktudvikling og produktionsproces, lige fra de første konceptundersøgelser, over indkøb og produktudvikling til produktion og logistik til markedsføring, teknisk støtte, salg og service.

Få mere at vide om vores teams, og find ud af, hvor du måske passer ind i Arjo-familien:

Salg og service

Vores salg- og serviceteam tager sig af vores kunders behov på frontlinjen, og de interagerer hver dag med både nye og eksisterende kunder og forhandlere i hele vores omfattende globale netværk.

Vores globale salg- og serviceteam repræsenterer Arjo-porteføljen i over 20 lande, mens vores nordamerikanske salg- og serviceteam fokuserer på vores forretningsmæssige mål i USA og Canada.

Marketing, kommunikation og PR

Marketing-, kommunikation- og PR-teamet sørger for udvikling og eksponering af Arjo-historien. Det gør de ved at udarbejde relevant kommunikation til de rette personer på det rette tidspunkt, samtidig med at de opbygger tillid og tiltro hos vores interessenter. Det er også dette team, der står for Arjo Academy og dermed sikrer, at vores globale salgsnetværk har indsigt i vores nye og eksisterende tilbud.

Produktudvikling, forsyningskæde og drift

Vores team for produktudvikling, forsyningskæde og drift har en dynamisk udviklingsafdeling, der er afgørende vigtig i forhold til at realisere produktidéer. De står også i spidsen for indkøb, produktion og levering af vores produkter, de stræber efter både omkostnings- og tidsmæssig effektivitet, samtidig med at de overholder meget strenge kvalitetsstandarder.

Kvalitet og overholdelse af love og regler

Vores team for kvalitet og overholdelse af love og regler arbejder på tværs af vores globale netværk. De sørger for kundesikkerhed og overholdelse af love og regler på markedet ved at implementere harmoniserede kvalitetssystemer og -processer over hele verden.

Segment- og produktmarkedsføring

Vores segment- og produktmarkedsføringsteam trækker på markeds- og kundeviden for at definere og promovere nye kundeløsninger, samtidig med at de fastholder vores aktuelle produktportefølje og står for gennemførelse af vores overordnede produktstrategi.

HR og CSR

Vores HR-team sørger for, at vores dagsorden for medarbejderne stemmer overens med den forretningsmæssige ved at levere analyser, gennemføre relevante medarbejderprocesser og sikre høje standarder for etik og overholdelse af love og regler i hele virksomheden.

Koncernudvikling og projekter

Vores koncernudviklings- og projektteam fokuserer på at identificere nye muligheder og udvikle nye forretningsmodeller. De står for udnyttelse af vores stordriftsfordele og for at skabe og udnytte synergieffekter i hele virksomheden.

IT

Vores IT-team hjælper os med at levere support i høj kvalitet til interne kunder samt omkostningseffektive IT-løsninger til Arjo-netværket over hele verden.

Økonomi

Udover support i forbindelse med virksomhedens overordnede økonomiske og juridiske spørgsmål hjælper økonomiteamet også med at opnå vores forretningsmæssige mål ved at udvikle strategiske forretningsplaner og identificere mangler og muligheder internt i virksomheden.