This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

GettyImages-103286326855.jpg

Etisk forretningsadfærd

Vi tror på, at det at følge og fremme høje standarder for adfærd er afgørende for vores fortsatte succes og nøglen til at opbygge tillid og tiltro hos vores medarbejdere, kunder, underleverandører og andre interessenter.

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks er, sammen med vores kulturelle kerneværdier, fundamentet for, hvordan vi driver forretning, og hvordan vi opfører os. En række globale politikker understøtter kodekset og suppleres med lokale politikker, hvor det er nødvendigt.

Vores adfærdskodeks er baseret på følgende internationale principper:

• FN's Global Compact-initiativ • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder • FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder • ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet

Se vores adfærdskodeks (link til download)