You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pleje af demente

Arjos tilgang

Download brochuren om demensløsninger

ManAndWoman_555x555.jpg

Pleje med fokus på krop og sind

Der er i dag ca. 50 millioner mennesker i verden, der lever med demens, og tilstanden påvirker mere end 60 %¹ af modtagerne af langvarig pleje. Selvom det kan være ekstremt givende at yde pleje til en plejemodtager med demens, betyder tilstandens art og kompleksitet, at efterhånden som tilstanden skrider frem, udvikler mange responsiv adfærd, der kan skabe udfordrende situationer og gnidninger i plejemiljøet. Da antallet af plejemodtagere med demens fortsætter med at stige, stiger behovet for støtte også – både for plejeren og på stedet. Vi leverer ikke-medicinske løsninger til plejepersonalet og deres plejemodtagere med demens, som muliggør en personfokuseret tilgang til grundlæggende rutiner, der er udviklet til at reducere situationer med gnidninger døgnet rundt.

Gør aktiviteterne i hverdagen roligere

I et miljø, hvor intime plejerutiner kan medføre en situation med gnidninger, er vores løsninger udviklet til at gøre hverdagsopgaverne nemmere for plejepersonalet og behagelige for plejemodtagere.

Muliggør personlig kontakt

Mange løsninger fra Arjo er udviklet til at blive brugt af en enkelt plejer, de er nemme og intuitive at anvende, og de kan integreres på tværs af plejebehov. Vi bestræber os på at gøre det muligt for plejepersonalet et yde personlig pleje, så der bruges mindre tid på opgavebaserede nødvendigheder – og mere tid på samarbejdets kvalitet.

Støt et roligt og værdigt plejemiljø

Udover de vigtige aktiviteter i hverdagen er behovet for at skabe og gribe de positive øjeblikke, der fremmer tilfredshed og glæde, ligeliges vigtigt. Vores løsninger rækker ud over de grundlæggende rutiner og kropsbehov, og de giver velvære, ro og værdighed til plejemodtagere, og det er en fordel for det generelle plejemiljø.

Referencer

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.