You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobility Gallery for akut pleje

Akut pleje er til plejemodtagere med hyppige og hurtigt skiftende plejebehov. Tilstanden og mobilitetsniveauerne varierer i stor grad fra patient til patient og kan ændre sig fra time til time. Mobility Gallery for akut pleje kan hjælpe plejeinstitutioner med at vurdere og vise, hvilke hjælpemidler og hvilke plejepersonalefærdigheder, der er behov for, så mobilitetsbehovene for hver individuel plejemodtager – fra Albert til Emma – opfyldes.

circle1_555px.jpg

Mød plejemodtagerne

Akut pleje er kendetegnet ved en patientpopulation, som er indlagt på hospitalet midlertidigt for at modtage lægefaglig hjælp og pleje. Store variationer i sygdomme samt plejemodtagernes afhængighedsniveauer kan forstærke de udfordringer, som plejepersonale og plejehjem står over for, når det handler om at opfylde plejemodtagernes mobilitetsbehov. Mobilitet samt plejemodtagernes uafhængighed bestemmer i høj grad den fysiske assistance, som de har brug for, samt de fysiske belastninger (statiske og dynamiske) for plejepersonalet. Modtagerne af akut pleje går fra Albert, Barbara, Carl, Doris og Emma, som hver repræsenterer forskellige mobilitets- og plejepersonalebehov.

Download materialer

For at sikre, at du bedst muligt kan opfylde dine beboeres/plejemodtageres behov, har vi samlet en række oplysende dokumenter, hvor du kan få viden om, hvordan du forstår de forskellige niveauer af funktionel mobilitet, og hvordan du bruger vores produkter og løsninger på den mest effektive måde.

Gå til downloadområdet