You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ er et vurderingsværktøj, som er baseret på fem forskellige mobilitetsniveauer, der er angivet i alfabetisk rækkefølge fra A til E.

Mobility Gallery™ er et vurderings- og kommunikationsværktøj, som er baseret på forskellige funktionelle mobilitetsniveauer; fra komplet mobile og uafhængige plejemodtagere til personer, der er fuldstændigt sengeliggende; angivet i alfabetisk orden fra Albert til Emma.

Mobility Gallery™ bidrager til udvikling af en højere plejestandard, der stammer fra indsigt i og overvågning af behovene og forudsætningerne i forhold til denne type pleje samt plejepersonalets arbejdsmiljø. Valg i forbindelse med plejen er hovedsageligt baseret på vurdering af plejemodtageren, og vi er nødt til at erkende, at der ikke findes en typisk plejemodtager. For at kunne planlægge plejen af plejemodtagerne skal disse valg foretages bevidst og være godt afbalancerede. Med andre ord er der udover skræddersyet pleje af den enkelte også behov for en form for standardiserings- og klassificeringssystem.

De fem mobilitetsniveauer er grundlaget for Mobility Gallery™. Stimulering af mobilitet og i sidste ende respekt for passivitet er afgørende set ud fra et plejeperspektiv.

Baggrundsoplysninger om Mobility Gallery™

 

Klinikere anerkender, at omfattende funktionalitetsvurdering af plejemodtagere er afgørende vigtigt for at kunne maksimere deres fysiske og kognitive funktionalitet og deres livskvalitet (Hawes et al, 1997), og der er undersøgelser, der understøtter dette på empirisk vis.

Introduktion af vurderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument; værktøj til plejemodtagervurdering) forbedrer plejemodtagerresultaterne på fire afgørende områder: ADL-funktion, kognitiv funktion, urinkontinens og socialt engagement (Phillips et al, 1996).

Der var også en stigning i vurderingen af potentialet for forbedring af plejemodtagernes funktion. Udviklingen af Arjos Mobility Gallery er til dels baseret på dette RAI (Knibbe et al, 1998), som senere blev valideret og inkluderet i ISO/TR 12296:2012.