You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Mobility Gallery

Mobility Gallery er et vurderings- og kommunikationsværktøj, der er baseret på forskellige funktionelle mobilitetsniveauer; fra komplet mobile og uafhængige plejemodtagere til personer, der er fuldstændigt sengeliggende; angivet i alfabetisk orden fra Albert til Emma.


Mobility Gallery bidrager til udvikling af en højere plejestandard, der stammer fra indsigt i og overvågning af behovene og forudsætningerne i forhold til denne type pleje samt plejepersonalets arbejdsmiljø. Valg i forbindelse med plejen baseres fortrinsvist på omhyggelig plejemodtagervurdering, og vi er nødt til at erkende, at der ikke findes en typisk plejemodtager. For at kunne planlægge plejen af plejemodtagerne skal disse valg foretages bevidst og være godt afbalancerede. Med andre ord er der udover skræddersyet pleje af hver eneste individ også behov for en form for standardisering. Det kan et klassificeringssystem være en del af.

De fem mobilitetsniveauer er grundlaget for Mobility Gallery. Stimulering af mobilitet og i sidste ende respekt for passivitet er afgørende set ud fra et kvalitetsmæssigt plejeperspektiv (Lahmann et al, 2014).

 

Baggrundsoplysninger

Klinikere anerkender det faktum, at omfattende funktionsvurderinger af plejemodtagere er et centralt aspekt i forhold til at maksimere deres fysiske og kognitive evner og deres livskvalitet. Der forefindes undersøgelser, der empirisk understøtter dette. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Introduktionen af vurderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument; værktøj til plejemodtagervurdering) i institutioner til langvarig pleje i USA forbedrede i betydelig grad plejemodtagerresultaterne på fire afgørende områder: ADL-funktion, kognitiv funktion, urinkontinens og socialt engagement (Phillips et al, 1997). RAI som sådan udgør et nyttigt værktøj til kvalitetsovervågning og som information til kvalitetsforbedringsprogrammer og -initiativer (Hutchinson et al, 2010).

Der var også en stigning i vurderingen af potentialet for forbedring af plejemodtagernes funktion. Udviklingen af Arjos Mobility Gallery er til dels baseret på dette RAI-system (RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0 User’s Manual, version 1.16, oktober 2018), der blev valideret og inkluderet i ISO/TR 12296:2012.

 

Mobility Gallery for langvarig pleje

Få mere at vide

Mobility Gallery for akut pleje

Få mere at vide

Mobility Gallery for bariatrisk pleje

Få mere at vide