You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Miljø

Vi er dybt engagerede i at optimere vores forbrug af energi og naturressourcer og i at reducere vores miljøpåvirkning i hele vores produkt- og procesudvikling.

For at opnå dette mål arbejder vi løbende på at forbedre vores klimapåvirkning i alle trin af forsyningskæden – lige fra valg af mere miljøvenlige materialer til udvikling af produkter, der er mere energieffektive. Derudover søger vi løbende efter nye metoder til at forbedre effektiviteten og reducere spild, affald og udledninger i hele vores produktionscyklus.