You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Løsninger til optimering af kliniske resultater

Vores støttesystemer til forebyggelse af tryksår er udviklet til at hjælpe jer med at optimere de kliniske resultater og bidrage til at forebygge de negative effekter af immobilitet. Vores sortiment af udstyr til forebyggelse af tryksår er målrettet jeres individuelle plejemodtagere, lige fra akut pleje og langvarig pleje til kritisk pleje og bariatrisk pleje.

Få mere at vide

Identificering af det rigtige støtteunderlag til hver enkelt plejemodtager

Plejemodtagernes kliniske behov kan være meget forskellige. Det er vigtigt at matche rette underlag til rette plejemodtager på rette tidspunkt og i henhold til deres kliniske behov.* Nogle plejemodtagere har måske brug for et specialbehandlingsunderlag, der fordeler trykket væk fra sårbare hudområder, hvilket forhindrer længerevarende perioder med tryk, mens andre måske har brug for målrettet intervention for at håndtere problemer med temperatur og mikroklima. Vi tilbyder et udvalg af støttesystemer over et bredt spektrum af kliniske miljøer og kliniske behov.

*Jf.: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Blog om tryksår