You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Identificering af det rigtige støtteunderlag til hver enkelt plejemodtager

Plejemodtagernes kliniske behov kan være meget forskellige. Det er vigtigt at matche rette underlag til rette plejemodtager på rette tidspunkt og i henhold til deres kliniske behov.* Nogle plejemodtagere har måske brug for et specialbehandlingsunderlag, der fordeler trykket væk fra sårbare hudområder, hvilket forhindrer længerevarende perioder med tryk, mens andre måske har brug for målrettet intervention for at håndtere problemer med temperatur og mikroklima. Vi tilbyder et udvalg af støttesystemer over et bredt spektrum af kliniske miljøer og kliniske behov. *Jf.: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Se vores løsninger

Løsninger til forebyggelse af trykskader

Efterhånden som befolkningen og plejemodtagernes alder fortsætter med at stige, står klinikere over for stadigt stigende udfordringer i levering af sundhedspleje. Disse udfordringer inkluderer trykskader. Det er sår, der karakteriseres som en lokal skade af huden og/eller det underliggende væv, sædvanligvis over knoglefremspring, opstået som følge af tryk eller tryk i kombination med shear.¹

Auralis™ – et system med vekslende tryk

Auralis-madrassystemet med vekseltryk er designet til meget akutte patienter med begrænset mobilitet og kompromitteret hudintegritet og kan hjælpe dig med at håndtere dine plejemodtageres behov og derved minimere risikoen for tryksår og byrden forbundet dermed.

Få mere at vide om Auralis

Arjo støtter Stop Tryksårsdagen

Den 21. november 2019 er det Stop Tryksårsdag. Stop Tryksårsdag er en global, årlig begivenhed, hvor branchen, sundhedspersonale, offentligheden og medierne står sammen om at markere problemet med trykskader. Vær med til at skabe opmærksomhed om forhindring af trykskader.

Download plakater

"Et tryksår kan være afgørende for succes eller fiasko"

Call to Action

Den årlige udgift til behandling af trykskader

På trods af fremskridt inden for overfladeteknologier, uddannelse, retningslinjer og løbende, institutionsbaserede forbedringsprogrammer er forekomsten af trykskader stadig høj i mange plejemiljøer. Disse skader har en betydelig humanitær og økonomisk indvirkning⁻³, men de anses generelt for at kunne undgås⁴, hvis tryk, shear, tid og mikroklima håndteres effektivt.

Løsninger til optimering af kliniske resultater

Vores støttesystemer til forebyggelse af trykskader er udviklet til at hjælpe jer med at optimere de kliniske resultater og bidrage til at forebygge de negative effekter af immobilitet. Vores sortiment af udstyr til forebyggelse af trykskader er målrettet jeres individuelle plejemodtagere, lige fra akut pleje og langvarig pleje til kritisk pleje og bariatrisk pleje.

Kontakt din lokale repræsentant

Referencer

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem H, Maggi J, Nierman D et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Tilgået i august 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329-336.