You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Praktische toepassing

Gebruik StaMan

  1. Zet het poppetje zoveel mogelijk in dezelfde positie als de medewerker inneemt. 

  2. Lees de kleurcodering in het gaatje in het hoofd (langs de hoofdband) en het gaatje in de hand. 

Beoordeling

1. Allebei de gaatjes zijn groen van kleur

  • De situatie ziet er veilig uit: een goede houding. Wel wordt aanbevolen de houding niet langer dan ongeveer 4 minuten achtereen aan te nemen. 

2. Eén gaatje is oranje, de andere groen of beide gaatjes zijn oranje

  • Het is aan te bevelen te zoeken naar een alternatieve houding: een middelmatige houding. Aanbevolen wordt deze houding niet langer dan 1 minuut vol te houden

3. Eén of beide gaatjes is/zijn rood van kleur

  • De houding wordt afgeraden. Er moet zo snel mogelijk een alternatieve houding of hulpmiddel ingezet worden.

De StatMan© is ontwikkeld door LOCOmotion in opdracht van Arjo Nederland BV. 

De StatMan© is een hulpmiddel. Voor het gebruik wordt verwezen naar de achtergrond en verantwoording. 

 

Heeft u vragen over StatMan©? Neem dan contact met ons op. 

Lees meer informatie over StatMan

Lees meer over de klinische achtergrond van StatMan